Ftal- er et ledd i en rekke ord og begreper innen kjemi som har med naftalen å gjøre.