Ftal- er en forstavelse innen kjemi som viser til at noe har med naftalen å gjøre.