Frytle, (uviss opprinnelse), Luzula, slekt i sivfamilien. Gresslignende, flerårige planter med lodne blad, blomsterstanden er et hode eller en kvast, og frukten en kapsel med tre frø. Noen arter er myrmekokorer. Frytleslekten består av ca. 80 arter og finnes i alle verdensdeler. I Norge er det 13 arter; de vanligste i skog og mark er engfrytle og hårfrytle, en av våre tidligste vårplanter. Storfrytle vokser i kystskogene fra Tvedestrand til Lofoten. Vanlig i fjellet er aksfrytle og vardefrytle.