Fruktskip, fruktbåt, skip innredet for transport av frukt ved kontrollert temperatur ca. + 5 °C. En vanligere betegnelse er i dag kjøleskip (eng. reefer, som er kort for Refrigerated Ship). Lasterommet er isolert og forsynt med kjølemaskineri og systemer for svært nøyaktig temperaturkontroll. Da en hurtig transport er av stor betydning for fruktens kvalitet, er fruktskip gjerne bygd for relativt stor hastighet, gjerne 20–25 knop. Se også fryseskip