Fruesko er et av de alternative navnene på den viltvoksende orkidéen marisko.