Fruerstue, i middelalderen og på 1500-tallet kvinnenes hus eller rom, særlig på borg eller slott.