Fronton, gavllignende bygningsparti, anbrakt over gesimsen eller som bekroning av portaler, vinduer o.a.