Frontolyse, oppløsning eller svekking av en front eller frontsone mellom to luftmasser. Det motsatte er frontogenese. Se også front.