Midtparti på en bygning, gjerne fremskutt eller markert ved en gavl.