Frivakt, (sjøuttrykk), det tidsrom besetningen ikke er pålagt noen form for vakttjeneste. Brukes også om den del av mannskapet som ikke har vakt. Se vakt.