Frittstående gymnastikk, øvelse i turn, en harmonisk og rytmisk kombinasjon av styrkemomenter, smidighetsmomenter, balansemomenter, sprang og volter på et 12×12 m stort konkurranseområde. Øvelsestiden er for menn 50–70 s, for kvinner 70–90 s ledsaget av musikk.