fritidshus

Fritidshus er en fellesbetegnelse for hus som bare brukes i forbindelse med ferie og fritid ved privat bruk (eller utleie) og som kan benyttes for overnatting. I Norge er hytte den vanligste formen for fritidshus.

Den stigende levestandarden og en stadig forlengelse av ferienehar ført til et sterkt oppsving i bygging av hytter i Norge. Det er registrert 437 833 000 fritidshus i Norge (SSB, 2020). Ringsaker er den kommunen har flest fritidsboliger, med 7251 i 2020.

Regulering

Utviklingen har gjort det nødvendig å sikre naturområder mot den økende bebyggelsen og å føre offentlig kontroll med hyttebyggingen. Dette skjer hovedsakelig ved hjelp av kommunale reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008. Her står det blant annet et generelt forbud mot bygging nærmere enn 100 meter fra sjøen (jf. § 1-8. ), med mindre det er gjort unntak fra forbudet i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel.

Nærmere bestemmelser om planlegging av utbygging i strandsonen er gitt i kongelig resolusjon 25. mars 2011 om Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Utnyttelse av fritidseiendommer reguleres også til dels gjennom bestemmelser i friluftsloven av 28. juni 1957 og naturmangfoldloven av 19. juni 2009.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg