Fritidshus, fellesbetegnelse for hus som bare brukes i forbindelse med ferie og fritid ved privat bruk (eller utleie) og som kan benyttes for overnatting, det vi i dagligtalen vanligvis omtaler som hytter.

Den stigende levestandarden med suksessiv forlengelse av feriene har ført til et sterkt oppsving i bygging av hytter i Norge. Det er registrert ca. 446 000 fritidshus i Norge (2013); det er flest i Oppland (48 150) og Buskerud (ca. 44 820), mens det er færrest i Oslo (ca. 2290) og Finnmark ca. 12 100). Sett i forhold til landarealet er det Tjøme kommune som har tettest forekomst av fritidshus (56 per km² i 2008) .

Utviklingen har gjort det nødvendig å sikre naturområder mot den økende bebyggelsen og å føre offentlig kontroll med hyttebyggingen. Dette skjer hovedsakelig ved hjelp av kommunale reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008. Her står det blant annet et generelt forbud mot bygging nærmere enn 100 m fra sjøen (jf. § 1-8. ), med mindre det er gjort unntak fra forbudet i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel.

Nærmere bestemmelser om planlegging av utbygging i strandsonen er gitt i kongelig resolusjon 25. mars 2011 om Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Utnyttelse av fritidseiendommer reguleres også til dels gjennom bestemmelser i friluftsloven av 28. juni 1957 og naturmangfoldloven av 19. juni 2009.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.