Fritidsbåtskippersertifikat, sertifikat som kreves for å føre et fritidsfartøy i stor kystfart (langs norskekysten og i dansk, svensk og tysk farvann mellom linjene Lindesnes-Limfjordens vestmunning og Karlskrona-Świnoujście), innført 2003. Sertifikatet oppnås ved bestått fritidsbåtskippereksamen fra et kurssenter som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Kurset består av bla. navigasjon, sjøveisregler, skipslære, sikkerhet og motorlære. Man må dessuten ha regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 m i minst 3 år. Sertifikatet kan påbygges til å gjelde et fartøy med bruttotonnasje opptil 50 i alle farvann.