fristad

Bremen er (sammen med Hamburg) en av to gjenværende fristader i Tyskland.
Av .

Fristad, tysk Freie Stadt eller Freistadt, opprinnelig betegnelse på visse tyske byer som i middelalderen frigjorde seg fra biskoppelig overhøyhet. Særlig gjaldt dette for byer ved Rhinen, f.eks. Strassburg og Köln. Til forskjell fra riksstedene, som hørte direkte under keiseren, var de fritatt for rikstributter. Betegnelsene ble ofte forvekslet og er blitt sammenfattet under navnet frie rikssteder (Freie Reichsstädte).

På 1200- og 1300-tallet sendte fristedene representanter til riksdagen og var selvstendige ledd av riket. På 1400-tallet var det ca. 70, men tallet sank siden og var fra 1815 fire. Etter 1866 fantes bare tre, Lübeck, Hamburg og Bremen (de såkalte frie hansesteder); fra 1937 bare Hamburg og Bremen, som siden 1949 er delstater i Forbundsrepublikken Tyskland.

Etter den første verdenskrig ble Danzig atskilt fra Tyskland og var fristad under Folkeforbundets beskyttelse inntil byen 1939 ble innlemmet i Tyskland, fra 1945 er den polsk.

Også i andre land, f.eks. Italia, var det i middelalderen tilsvarende byer, men disse kunne opprettholde sin status bare i kortere tid.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg