Frisk som en fisk, talemåte kjent fra norrønt; (svá) heill sem fiskr ok kátr sem kið ((så) frisk som en fisk og kåt som et kje), Karlamagnús saga kap. 50.