Frisbord, horisontalt dekkbord under hovedgesims på trehus med stående panel.