Frimester, i tiden før laugsvesenets opphevelse (1839) håndverker som, uten å være mester og medlem av lauget, hadde tillatelse til med visse innskrenkninger å utføre mesterarbeid. Tillatelse ble ofte gitt som erkjentlighet til folk som hadde vært i offentlig tjeneste (matroser, soldater, brannmenn o.l.).