Friløp, lovfestet frisone mot fiskeredskaper i vassdrag for å sikre fiskens frie vandring; har sitt utgangspunkt i lovgivning fra 1200-tallet (jfr. §§ 35 og 36 i lov om laksefisk og innlandsfisk av 1992). Se også djupål.