Friksjonsdekk, eldre betegnelse på piggfrie vinterdekk til bil, og på såkalte helårsdekk.