Uoverensstemmelse mellom mennesker, gnidning, rivning.