Friinntekt, inntekt man kan ha uten at offentlige trygder eller andre sosiale ytelser blir redusert eller faller bort. Regler om friinntekt har man bl.a. i folketrygden for stønad til etterlatte og til aleneforeldre.