Frigjøringsvæske, benyttes for å løsne en borestreng som har satt seg fast.