Friergress, planteslekt i gressfamilien, toppgress med mangeblomstrete småaks. 300 arter i varme land. Teff, E. abyssinica, er en viktig fôr- og matplante i Etiopia og Eritrea og høyereliggende områder i Øst-Afrika. Noen arter, byfriergress, E. minor, slørfriergress, E. pilosa, og fagerfriergress, E. elegans, er vakre prydgress som dyrkes i hager og brukes i buketter og kranser. De to første er av og til funnet forvillet på avfallsplasser i Sør-Norge.