Fri utjevning, matematisk metode for feilfordeling i et nettverk av målepunkter, ofte benyttet i landmåling og geodesi. Nettet tilpasses tilnærmingskoordinater for noen eller alle punkter på en måte som tilsvarer Helmerttransformasjonen. Da beholder nettet sin form. Når alle punktene benyttes i utjevningen finnes den indre nøyaktigheten for nettet.