Fri oppdragelse, oppdragelsesform hvor oppdrageren gir barnet stor frihet til selv å ta initiativ og være en medarbeider i en gruppe mer enn en underordnet. Oppdrageroppgaven er å oppmuntre, veilede og hjelpe barnet til å finne sin egen form. Fri oppdragelse gjorde seg særlig gjeldende i mellomkrigstidens pedagogikk. Motsatt: autoritær oppdragelse.