Frente popular, betegnelse brukt på politiske grupperinger både i Spania og Latin-Amerika.