Frende, slektning (mest brukt om mannlig slektning). Jfr. frenke.