Fremmedpollinering er overføring av pollen fra ett planteindivid til et annet, se pollinering.