Fremmedpass, legitimasjonsdokument som kan gis til utlendinger som ikke fyller betingelsene for å få reisebevis for flyktninger.