Fremmedbestøvning, overføring av pollen fra ett planteindivid til et annet, se bestøvning.