Frels, opprinnelig betegnelse for fri mann i motsetning til trell, som hadde trellering om halsen. Først i senere norrønt kom frí inn fra mnty., bl.a. i uttrykket frí ok frjáls (jfr. nynorsk fri og frels el. frels og fri). Frjáls (og subst. frelsi) fikk i norrønt også betydningen «fri(het) fra forpliktelser», knyttet til kirken og adelen og dens privilegier (tilsvarende i svensk, frälse).