Frekvensskiftnøkling, betegnelse på modulasjonsmetode ved overføring av digitale signaler. Er basert på at de ulike signaltilstander i det digitale signalet overføres med hver sin frekvens.