Frekvensdelt multipleksing, metode for samtidig overføring av flere uavhengige signaler over et felles transmisjonsmedium. Se multipleksing.