Det antall ganger en person, husstand eller medlem av en målgruppe blir eksponert for et budskapsbærende medium, kanal eller en spesifikk budskapsform (annonse, filmsnutt el.l.) innen et gitt tidsrom. Dette antallet blir vanligvis oppgitt som et gjennomsnitt (det gjennomsnittlige antall eksponeringer i løpet av en tidsperiode) eller som en frekvensfordeling (antall mottakere som blir utsatt for en, to, tre osv. eksponeringer). Jo høyere frekvens, jo større krav stilles det til budskapets slitestyrke, dvs at det tåler å sees/høres/leses flere ganger.