Fredsdue, symbol for fred og fordragelighet. Har sin opprinnelse i 1 Mos 8,8 ff., beretningen om Noa, som etter syndfloden sendte ut en due for å se om Jorden var tørr og om det igjen var blitt fred i naturen. Duen kom annen gang tilbake med et oljeblad; dette er også, i likhet med oljegren, blitt et vanlig fredssymbol.