Fredløs, slekt i nøkleblomfamilien, flerårige urter med motsatte eller kransstilte blad og store, regelmessige blomster. ca. 200 arter i alle verdensdeler, de største finnes på Hawaii, hvor de blir mannshøye. I Norge fire arter, alle gulblomstret. Vanlig fredløs, L. vulgaris, kan bli meterhøy og har oftest bladene i 3- eller 4-tallige kranser. Den er vanlig nord til Trøndelag. Gulldusk, som er vanlig også i Nord-Norge, har blomstene i tette klaser fra bladhjørnene. Krypfredløs har runde blad og er helt krypende. Den dyrkes ofte på kirkegårder og i hager og opptrer ellers forvillet i Norge. Skogfredløs er også krypende, vokser i kystnær løvskog. I hager dyrkes fagerfredløs, som har åpen blomsterstand med gule blomster, og hvitfredløs, L. clethroides, som har hvite blomster i lange klaser.