Elevers fravær skal føres på sluttdokumentasjonen. Det er ikke mulig å omgjøre enkelttimer til hele dager. Dersom en elev legger fram dokumentasjon på fravær, kan han/hun kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven kan be om at fravær for opptil 10 skoledager ikke føres dersom han/hun kan dokumentere at fraværet skyldes helse eller velferd, arbeid som tillitsvalgt, hjelpearbeid, politisk arbeid, oppmøte som er lovpålagt eller deltakelse på nasjonalt eller internasjonalt arrangement (som idrettsutøver, musiker og lignende). Er eleven med i et annet trossamfunn enn Den norske kirke, har han/hun krav på fri inntil 2 skoledager. Har fraværet sammenheng med helse eller velferd, må eleven legge fram legeerklæring. Fravær av denne typen må vare i mer enn tre dager, og det er kun fravær fra og med fjerde dag som kan strykes.