Fratri, i det gamle Hellas betegnelse for hver av de tre slektskapsgruppene som dannet en stamme (fyle). I sosialantropologien brukes fratri om en sosial gruppe bestående av to eller flere klaner, som står i et brorsforhold til hverandre og i opposisjon til klanene i de andre fratriene i stammen. Denne organisasjonsformen er kjent fra flere stammesamfunn, særlig i Nord-Amerika, Oseania og Afrika. I enkelte eldre studier brukes fratri i samme betydning som moiety.