Fransk forsvar er et forsvarssystem i sjakk. Det går ut på at svart besvarer hvits åpningstrekk e2–e4 med e7–e6, med sikte på senere d7–d5.