Frangulabark, bark av grener og yngre stammer av trollhegg, Frangula alnus. Frangulabark inneholder derivater av antrakinon; brukes som avføringsmiddel. Også brukt til gulfarging av ull.