Franchise - handel, service, organisasjonsform særlig for kjedeforretninger i varehandelen. Eieren (franchisegiver) av et produkt, en metode eller et helhetlig forretningskonsept for etablering og drift av lokale enheter, distribuerer dette gjennom selvstendige forhandlere (franchisetakere). Franchisepakken er identifisert med et merke (f.eks. Rema 1000 eller McDonalds) og distribueres mot et vederlag (ofte prosentbasert). Franchisegiveren beholder kontrollen med hvordan produktet eller tjenesten leveres og yter kontinuerlig assistanse. Sentralt i samarbeidet står avtalen, samt beskrevne metoder og systemer for driften. Franchisetakeren driver sin virksomhet i henhold til kontrakten som er sluttet mellom partene.