Framsleng, betyr 'nesten voksen gutt'. Tilsvarende betyr framslenge nesten voksen jente; framslenging, nesten voksen gutt eller jente.