Fraktografi, studier av brudd i materialer. På grunnlag av bruddutseendet studerer man materialets egenskaper, påkjenningens art og bruddmekanisme. Fraktografi er særlig utviklet for studiet av brudd i metalliske materialer. De finere detaljene i bruddflaten undersøkes ved hjelp av elektronmikroskopi.