Del av et parti eller en gruppe som i visse spørsmål inntar et særstandpunkt.