Frøveps, årevingeslekt i parasittvepsfamilien Torymidae. Små arter, 1–3 mm lange, med lang leggebrodd og et svart felt midt på forvingene. Larvene utvikles i frø av bartrær og er i mange land alvorlige skadedyr for frøproduksjonen. Granfrøveps, M. strobilobius, kan angripe vår vanlige gran, men er ennå ikke oppdaget i Norge. Andre arter opptrer imidlertid hos oss på douglas- og edelgran.