Frøull, hår på frø av plantearter som har vindspredning, f.eks. osp, vier, geiterams, bomull og myrull. Se frøspredning.