Fotoluminescensspektrometri er en fellesbetegnelse på molekylær fluorescens- og fosforescensspektrometri.