Fotografikk, strektegning fremstilt på grunnlag av et fotografi med halvtoner. Negativet legges i kontakt med det tilhørende positiv (transparent) og kopieres eller projiseres over på en hard rasterfilm. Fotografiets konturer overføres da som en strektegning hvor det også kan føres inn tekst.