Fotocellebryter, installasjonsbryter med innebygd fotocelle, beregnet for automatisk tenning og slukking av utelys på boliger, garasjer, uthus o.l. Normalt er de konstruert for en bryteevne på 16 A, 1-polet brudd. Kan brukes på større lysanlegg ved bruk av hjelperelé eller kontaktor. Foran fotocellebrytere skal det alltid monteres en 2-polet vanlig bryter. Fotocellebryteren må monteres slik at dagslyset, og ikke den lyskilden den styrer, påvirker fotocellen.