I orgelbyggingen det tradisjonelle lengdemål for orgelpiper, angir samtidig tonehøyden. En åpen sylindrisk labialpipe som gir tonen store C er ca. 8 fot lang, og et register som har denne tone som dypeste tone, kalles 8-fots-register eller 8ʹ-stemme. 4ʹ-stemmer klinger oktaven over, 16ʹ-stemmer oktaven under osv. For dekkede eller koniske piper og for rørstemmer benyttes fot-betegnelsene for å angi registerets tonehøyde, selv om det ikke stemmer med pipenes faktiske lengde.