Fosterresorpsjon, opptak av døde fostre i morens kropp; hos flere arter av haredyr kan total eller delvis dødelighet i ungekullet inntreffe når fosterutviklingen er kommet omtrent halvveis. De døde fostrene blir straks resorbert, dvs. opptatt igjen av moren. Antallet fostre som dør før fødsel kan variere, men ofte går mer enn halvparten av kullet tapt. Årsakene til denne fosterdødeligheten er ikke helt klarlagt, men man antar at ulike former for stress, særlig sosialt stress, er sterkt medvirkende. Forholdet ble først studert hos den europeiske villkaninen.